Poradniki


Zastrzeżenie:

Intencją autora zamieszczonych na tej stronie tekstów jest edukacja i przedstawienie wiedzy ogólnej, a nie wpływanie na proces leczenia prowadzony przez innych specjalistów.

Lektura poradników nie może być podstawą do samodzielnej zmiany rozpoznania i sposobu leczenia.

Decyzje diagnostyczne i lecznicze podejmuje w tej dziedzinie zawsze lekarz prowadzący po osobistym badaniu chorego oraz uzyskaniu wszelkich koniecznych informacji, m. in. aktualnych wyników badań dodatkowych i dokładnego wywiadu. Dlatego wszelkie uzyskane z lektur informacje, które Czytelnik uzna za cenne, należy skonsultować ze swoim lekarzem.